ผู้บริหาร

นายอนุวัฒน์ สะหมัดหานาย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน1
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน2
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน3
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน4
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน5
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน6
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน7
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน8
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน9
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน10
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน11
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน12
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน13
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน14
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน15
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน16
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน17
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน18
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน19
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน20
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน21
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน22
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน23
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน24
 โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
Webmaster:Vichan Prakobchaichana 08-9295-4161
© copyright@2010 thaischool.in.th. All rights reserved.